Privat

Integritetspolicy för Valbo Fönsterteknik AB kunder

Ansvar

Valbo Fönsterteknik AB, Televägen 2, 818 33 Valbo, organisationsnummer 556272-1059, är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Valbo Fönsterteknik AB.

Vilka personuppgifter samlas in av Valbo Fönsterteknik AB?

När du skickar en offertförfrågan eller gör en beställning hos oss samlar vi dina personuppgifter såsom företagsnamn, organisationsnummer, beställare, adress, e-postadress, telefonnummer, offert-, order- och faktureringshistorik, bilder, ritningar och annan ärenderelaterad information.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

  • För att kunna hantera beställning och administrering av ditt köp.
    • Det köpeavtal som vi har ingått utgör den lagliga grunden för behandling och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot våra kunder, t ex för att vi ska kunna leverera beställningen och få betalt.
  • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avser myndigheters beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
    • Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Delar vi dina uppgifter?

Valbo Fönsterteknik AB delar endast dina personuppgifter då det är ett lagkrav eller tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med transporter. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. Vi kan också dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvarig, vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas, såsom myndighet eller allmänna varutransporter.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi försöker minimera lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Uppdaterade personuppgifter

Då vi är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, ber vi dig att upplysa om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Kontakta oss för att meddela om ändringarna. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera våra register.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade om de skulle vara felaktiga. Du har rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar
uppgifterna. Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet – Datainspektionen.

Kostnadsfritt hembesök - Valbo Fönster

Erik Dahlgren

Hej! Boka ett kostnadsfritt hembesök med mig. Jag hjälper dig hela vägen från val av fönster, offert och till ett komplett fönsterbyte. Fyll i formuläret nedan så kontaktar jag dig inom kort.

026-13 42 55
info@valbofonster.se